LOŽISKÁ

Na čo slúžia ložiská?

Ložiská sú veľmi dôležitou súčasťou mechanických zariadení. Hlavnou úlohou ložísk je znižovanie trenia pohyblivých časí. Najčastejšie sa používajú napríklad na posuvných či otočných systémoch. Ložiská pracujú na dvoch základných princípoch, ktorými sú lineárny systém a rotačný systém.

Kvalitné ložiská pre správne funkcie mechanických zariadení

Ložiská sú potrebné k znižovaniu trenia pohyblivých častí a sú nevyhnutnou súčasťou pohyblivých zariadení. Jednoduchšie typy ložiskových systémov využívajú elimináciu trenia pomocou valivých prvkov, najčastejšie za pomoci guľôčok umiestnených a uzatvorených v telese navrhnutom tak, aby umožňovali ich pohyb. Úlohou ložísk je zaistiť riadený plynulý pohyb mechanických súčastí a tým predchádzať ich poškodeniu, rýchlemu opotrebovaniu a strate životnosti.

Jednými z najpoužívanejších typov ložísk sú valivé ložiská, zložené z niekoľkých konštrukčných prvkov. Dôležitý je najmä ich vonkajší kryt s vnútorným členením pre integráciu valivých telies a inštalačných prvkov. Následne sú to samotné valivé telesá, ktoré sa odlišujú trovom i konfiguráciou. Valivé ložiská sa delia podľa smeru v akom pôsobia samotné valivé telesá. Delia sa na axiálne ložiská a radiálne ložiská.

NAŠE PRODUKTY

Kladky
Radialno-axiálne
Klingerit
Špeciálne
Kĺbové
Púzdra
Automobilové ložiská
Ihličky a guličky
Toroidné
Klzné
Lineárne vedenia
Ložiskové domce

Kedy radiálne ložiská a kedy axiálne ložiská?

Radiálne ložiská sú cenovo dostupnejšie ložiská s jednoduchšou konštrukciou. Rozlišujú sa na najpoužívanejšie guľôčkové ložiská, valčekové ložiská s vysokou tuhosťou pre radiálne zaťaženie, ihlové ložiská konštrukciou podobné valčekovým ložiskám no s menším priemerom a dlhšími valivými elementmi, určené i pre radiálne zaťaženie. Ďalšími sú súdkové ložiská najčastejšie s dvoma radmi valivých elementov v tvare súdku, kužeľové ložiská s valivými elementami v tvare komolého kužeľu umožňujúce odvádzanie zaťaženia v oboch radiálnom i axiálnom smere. Posedným rozlíšením sú toroidné ložiská určené na odvod nesúosového zaťaženia.

Axiálne ložiská slúžia na odvádzanie axiálneho zaťaženie. Axiálne ložiská bývajú konštruované pri implementácii rozličných druhov valivých elementov, ako napríklad ihiel, guľôčok, súdkov či valčekov.

Výber ložísk ako i príslušenstva pre ložiská je potrebné prispôsobiť budúcemu využitiu, preto sa pri výbere a nákupe ložísk vždy poraďte s odborníkom. Pozrite si tiež ponuku náradia či priemyselných remeňov.

Chcete vidieť celý sortiment naších ložísk?